Summer near Katy, Texas

Summer near Sabine Pass, Port Arthur Texas

Summer near Katy Texas

Summer near Palacios Texas

Summer near Columbus Texas

water birds

water birds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alviso Salt Flats

wunderlich

wunderlich moss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wunderlich tree 2 sqr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wunderlich roots sqr

%d bloggers like this: